Kringbijeenkomsten : Op zaterdagmiddag, 6 keer per jaar, Woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 3722 CB  Bilthoven, van 13.30 tot 17.00 uur (zaal open om 13.00 uur)

Voor deze middagen worden o.m. sprekers uitgenodigd voor het houden van een (dia)
lezing, wordt een plantenbespreking georganiseerd of een onderlinge tentoonstelling, een veiling enz. Soms is een kweker aanwezig waar u planten kunt kopen. Leden kunnen eigen planten of stekken daarvan verkopen. Het aanbieden van zogenaamde 'wildpluk' zonder aantoonbare CITES-vergunning is verboden. Ook is "onze winkel" open voor het aanschaffen van oppotmateriaal en meststoffen.
Veel leden nemen bloeiende planten mee ter bespreking. Zo worden ervaringen met kweken uitgewisseld.

Doe Annelize2
Overzicht3 Pleione formosana4
IMG_0338

Het jaarprogramma kent een aantal vaste onderdelen:

- Op de januari bijeenkomst houden wij onze algemene ledenvergadering. Aangezien deze vergadering meestal weinig tijd vergt, is er vaak nog een ander programmaonderdeel.

- De onderlinge tentoonstelling. Aan de leden wordt gevraagd om zoveel mogelijk bloeiende planten mee te nemen. Alle aanwezigen kunnen d.m.v. stembriefjes uitmaken wat volgens hen de mooiste of de beste planten zijn in de categorie Kas- en Vensterbankkweek.

- Sinds een aantal jaren is ook de American Party op de laatste kringmiddag een traditie geworden. Iedereen neemt wat te eten mee en er is een leukw en leerzame kwis.

Wat bieden we nog meer

 1. Clubblad: Een week voor elke "Kringmiddag" ontvangen de leden het blad
  "Mededelingen" met de uitnodiging en agenda voor de komende bijeenkomst en verdere informatie. Het is het contactorgaan van en voor de leden en wordt ook toegezonden aan de besturen van andere Kringen en Werkgroepen van de N.O.V..
 1. Beginnerscursus: Bij voldoende belangstelling wordt elk jaar, als
  handreiking aan de beginnende kringleden, een "beginners" cursus
  georganiseerd. De lessen (meestal 2 avonden) zijn vooral gericht op de praktijk.
 1. Kringwinkel: Op de kringbijeenkomsten en alleen voor leden zijn hier
  oppotmaterialen, meststoffen enz. in klein verpakking verkrijgbaar.
 1. Excursies: Bij voldoende belangstelling organiseert de excursiecommissie
  een excursie naar tentoonstellingen, kwekers enz. in binnen- en buitenland.