Agenda 2019:

2 februari Jaaroverzicht door secretaris en penningmeester
13 april Lezing door Ruud Nabibaks
22 juni Veiling van planten
31 augustus Lezing door Rogier van Vugt
19 oktober Quiz door Pim Beirens
21 december Onderlinge Tentoonstelling & American Party
   

Kringbijeenkomsten worden gehouden in
Woon- en zorgcentrum De Koperwiek
Koperwieklaan 3 3722 CB Bilthoven

Aanvang bijeenkomst 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.

Heeft u interesse ? U bent hierbij van harte uitgenodigd
om een bijeenkomst bij te wonen.
Wij stellen het wel op prijs als u zich dan even meld
bij één van de bestuursleden.