Jaarprogramma

Het jaarprogramma kent een aantal vaste onderdelen:

- Op de januari bijeenkomst houden wij onze algemene ledenvergadering. Aangezien deze vergadering meestal weinig tijd vergt, is er vaak nog een ander programmaonderdeel.

- De onderlinge tentoonstelling. Aan de leden wordt gevraagd om zoveel mogelijk bloeiende planten mee te nemen. Alle aanwezigen kunnen d.m.v. stembriefjes uitmaken wat volgens hen de mooiste of de beste planten zijn in de categorie Kas- en Vensterbankkweek.

- Sinds een aantal jaren is ook de American Party op de laatste kringmiddag een traditie geworden. Iedereen neemt wat te eten mee en er is een leukw en leerzame kwis.

 

Wat bieden we nog meer

Clubblad: Een week voor elke "Kringmiddag" ontvangen de leden het blad
"Mededelingen" met de uitnodiging en agenda voor de komende bijeenkomst en verdere informatie. Het is het contactorgaan van en voor de leden en wordt ook toegezonden aan de besturen van andere Kringen en Werkgroepen van de N.O.V..

Kringwinkel: Op de kringbijeenkomsten en alleen voor leden zijn hier
oppotmaterialen, meststoffen enz. in klein verpakking verkrijgbaar.

Excursies: Bij voldoende belangstelling organiseert de excursiecommissie
een excursie naar tentoonstellingen, kwekers enz. in binnen- en buitenland.

 

  Verrijk je kennis van orchideeën en hun verzorging.
Deel je passie met andere orchideeënliefhebbers. © Kring Utrecht